Olika sorters mat

Hållbar mat – vad är det?

Det pratas ofta om att allt vi gör ska vara hållbart så att det skonar naturen, vår värld och är hälsosamt för våra kroppar. Även maten ska vara hållbar – och klimatsmart. Ganska spännande om man tänker efter, och faktiskt också väldigt gott.

Äta hållbart är gott

Om människor visste hur gott det är med hållbar mat så skulle alla jaga efter detta i butiken. Hållbar mat är maffig i smaken – det smakar verkligen av den råvara som du valt på ett närvarande och genuint sätt. Här är några tips på hur du kan äta för att minska miljöpåverkan:

  • Vegetabiliskt margarin har låg miljöpåverkan
  • Fisk är miljövänligt
  • Bailjväxter
  • Fullkorn, spannmål
  • Minska på det röda köttet
  • Ät mera rotfrukter, potatis och grönsaker
  • Bär och frukt

Klimatsmart mat är odlad på rätt sätt, titta också efter ekologiskt odlat för att bibehålla den biologisk mångfalden som förstörs av kemikalier – som dessutom kan landa hos oss människor. Hållbar konsumtion handlar om medvetenhet om både mat, energi och det som händer i vår omgivande värld.

Och det är inte svårt att äta hållbart, det är mycket gott, man kan rosta, riva, fräsa, krydda och blanda alla dessa olika grönsaker och frukter så att de blir krispiga och läckra – och kombinera dem med en vit len fiskbit som smälter i munnen, kanske en liten klick vegetabiliskt margarin på toppen.

Gemensamt kan vi förändra våra matvanor

Att förändra hela vårt livsmedelssystem leder till en hållbar livsstil. I ett nordiskt samarbete med riktning mot år 2030 arbetar man för att styra konsumtionen i en hållbarare riktning. Under åren 2019 och 2020 hade de nordiska länderna flera gemensamma möten för att titta på varje lands perspektiv och för att utföra analyser. Detta har mynnat ut i rapporter där åtta invinklingar för samarbete har identifierats. Projektet heter ”Towards sustainable Nordic food systems” och ska lägga grunden för det fortsatta arbetet.

Det råder enighet, till 90%, att de nordiska livsmedelssystemen behöver förändras om länderna ska uppnå hållbarhetsmålet i respektive land. En del i detta är också att inspirera unga människor att utbilda sig inom livsmedelssektorn och bli en del i att tackla framtidens utmaningar.

Nordbor ska äta mindre socker och fett

Planetens balans är lika viktig som människans balans. Vi behöver äta mer av de hållbara produkterna. De flesta av oss nordbor behöver även äta mindre tillsatt socker, mindre salt och fetter av det ohälsosamma slaget. Fetter från avokado, nötter och olika vegetabiliska fetter är hälsosamt fett.

Kommande år 2021 till 2024 kommer Nordiska ministerrådet att lägga fokus på en hållbar livsstil vilket också innebär att förändra kostvanor.